Painoindeksilaskuri
 

ft
in
lbs
cm
kg
 


Painoindeksilaskurin avulla tiedät tavoitepainosi!

 

Painoindeksi on yleisesti käytettävä metodi, jonka avulla mitataan ihmisen ihannepaino. Nykyään ylipaino on jo niin yleinen ongelma, että terveyden kannalta ihanteellisen painon tavoittaminen sekä siinä pysyminen auttavat välttämään monenlaisia terveysongelmia. Kehon rakenteesta riippuen painoindeksin sopivuus saattaa vaihdella, mutta yleisesti ottaen se antaa osviittaa ihmisen painon ja pituuden suhteesta, joten siksi mittari onkin osa terveellistä elämäntapaa.

Vaikka ns. oikean painon mittaamiseen on kehitelty muitakin mittausmenetelmiä, on painoindeksin eli BMI:n laskeminen silti pysynyt yhtenä tarkimmista ja siksi se onkin edelleen suosittu erityisesti painoaan pudottavien sekä muutenkin terveyteen pyrkivien keskuudessa. Jos haluat tietää oman ihannepainosi, sivustomme painoindeksilaskurin avulla saat nopeasti tietää oman ihanteellisen painosi ylä- ja alarajan.

 

Painoindeksipainoindeksi

Länsimaissa painoindeksin laskeminen alkoi jo 70-luvulla, kun BMI eli body mass index kehiteltiin yleiseen käyttöön. Kaavan yksinkertaisuus on lisännyt sen suosiota ja tätä nykyä ihmisen painoindeksi on yksi terveyden perusmittareista. Painoindeksilaskurin avulla on helppo selvittää oma BMI, sillä sinun tarvitsee vain syöttää pituutesi ja painosi laskuriin ja indeksitulos näkyy välittömästi. Painoindeksi kaava on kuitenkin yksinkertainen, mikäli haluat laskea sen itse. Löydät kaavan kohdasta Painoindeksin laskeminen.

 

 

Painoindeksi auttaa selvittämään sekä ylipainon että alipainon, sillä indeksi on jaettu kahdeksaan eri luokkaan:
 

painoindeksilaskuri

 • Alle 15: Sairaalloinen alipaino
 • 15 – 17: Merkittävä alipaino
 • 17 – 18,5: Normaalia alhaisempi paino
 • 18,5 – 25: Normaali paino
 • 25 – 30: Lievä ylipaino
 • 30 – 35: Merkittävä ylipaino
 • 35 – 40: Vaikea ylipaino
 • yli 40: Sairaalloinen ylipaino

 

Tavoiteltava painoindeksi on siis lukema 18,5 ja 25 välillä, tosin tämäkin voi olla yksityiskohtaista. Tulokset eivät kuitenkaan ole yksioikoisia, vaikka valitettavan usein saa painoindeksi naiset etenkin huolestumaan painostaan. Eroja yksilöiden välillä kuitenkin on.

Esimerkiksi kehonrakentajilla painoindeksi voi olla korkea, mutta kehon rasvapitoisuus alhainen ja terveyskin kohdallaan. Usein myös reilusti normaalipituuden alle tai ylle jäävien ihmisten kohdalla painoindeksiä voi olla hankala soveltaa. Lyhyiden ihmisten painoindeksi saattaa jäädä normaalirajan alle vaikka ihmisen kehonrakenne olisikin terveyden kannalta ihanteellinen ja pitkien ihmisten painoindeksi saattaa viitata ylipainoon, vaikka ihmisen pituus jo nostaisi indeksilukemaa merkittävästi.

Yksilöllisyyden takia painoindeksin laskeminen kannattaa tehdä yhdessä muiden kehon terveyttä mittaavien laskelmien kanssa, kuten vyötärön ja lantion välinen suhde, kehon rasvapitoisuus, verenpaine, kolesteroli yms. ennen kuin ryhdytään toimiin pelkän indeksilukeman pohjalta. Myös yleiskunto on hyvä ottaa huomioon, sillä toisinaan paljon liikkuva ihminen painoindeksillä 30 saattaa olla terveellisempi kuin huonoista elintavoista kärsivä painoindeksin 20 ihminen. Miesten kohdalla yli- sekä alipaino ovat yleensä ollut hyväksyttyä, mutta hyvin tehokkaasti laittaa painoindeksi miehet ruotuun ja elämäntapoja voidaan alkaa muuttaa terveellisempään suuntaan.

Yleisesti ottaen painoindeksilaskuri sopii vain aikuisille ihmisille, sillä sitä ei voi soveltaa kasvaviin lapsiin ja nuoriin. On kuitenkin olemassa lapsille soveltuvia painoindeksilaskureita, joissa yleensä ihanteellinen paino esimerkiksi 10-vuotiaalla lapsella on 19,5-23. Lasten ja nuorten normaalipainon selvittäminen on kuitenkin hankalaa, eikä sitä suositella tehtäväksi ilman asiantuntijan apua. Terveydenhoitajilla ja muilla alan ammattilaisilla on menetelmiä, joilla voidaan todeta lasten ylipaino ja hoitaa sitä jo nuoruusiässä. Painoindeksiä voidaan alkaa käyttää ihmisen painon ja pituuden suhteen mittarina yleensä silloin kun ihmisen kasvu on pysähtynyt.

 

Painoindeksin laskeminen

Jos ei painoindeksilaskuri aina ole saatavilla, on hyvä tietää miten painoindeksi lasketaan itse. Kyseessä on suhteellisen simppeli painoindeksi kaava, joka onnistuu myös sujuvasti laskimella laskemalla:

paino (kg) : (pituus metreinä x pituus metreinä)

Esimerkki: Nainen, paino 65 kg pituus 1.69 m

65 kg : (1.69 m x 1.69 m) = 22,76 (normaalipaino)

1.69 metriä pitkän ihmisen ihannepaino olisi siis 54 – 72 kg. Rajapainojen ylitys tai alitus alkaisivat jo vaikuttaa terveyteen.

Painoindeksi naiset

Naisten painoindeksi lasketaan normaalilla kaavalla sekä samalla luokituksella, tosin naisten terveydessä on tärkeää myös kehon suhteiden mittaaminen muutenkin ja erityisesti vyötärön ja lantion suhde. Vyötärölle kerääntyvä rasvakudos nimittäin lisää riskiä sairastua esimerkiksi diabetekseen tai sydäntauteihin. Lisäksi naisten kehon rasvaprosentti tulisi olla enintään 23% optimaalisen terveyden saavuttamiseksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan suomalaisista naisista vähintään lievästi ylipainoisia (painoindeksi 25-30 ja 30+) on jo 46% ja merkittävästi ylipainoisia (painoindeksi 30+) 19%. Vaikka luvut onkin suuret, voivat naiset lohduttautua sillä, että miehistä silti on suurempi osa ylipainoisia.

Tutustu naisille suunnattuun Ladydieetti laihdutusohjelmaan!

Painoindeksi miehet

Painoindeksin laskeminen tapahtuu samalla tavalla myös miehille. Kuten mainittu, miehet eivät välttämättä huolestu pienestä yli- tai alipainosta, mutta indeksin pitäminen normaalipainon rajojen sisällä ehkäisee monia sairauksia, etenkin elintavoista johtuvia. Naisten tavoin miesten kannattaa hyödyntää muitakin terveysmittareita, kuten rasvaprosentti, jonka tulisi olla miehillä enintään 15% kehon koostumuksesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän tutkimuksen mukaan, miehistä vähintään lievästi ylipainoisia (painoindeksi 25-30 ja 30+) on 66% ja merkittävästi ylipainoisia (painoindeksi 30+) 20%, eli hieman naisia enemmän. Sekä miesten että naisten ylipaino on keskimäärin lisääntynyt niin Suomessa kuin ulkomaillakin, mutta itse asiassa viime vuosikymmenellä nousu näyttää hidastuneen.

Tutustu miehille suunnattuun Äijädieetti laihdutusohjelmaan!

Ihannepainon tavoittaminen

Painoindeksilaskuri on toimiva keino saada selville oma painon ja pituuden suhde ja sen myötä lisätietoa omasta terveydentilastaan. Vaikka usein puhutaankin ylipainon haitoista, on kuitenkin tärkeää tietää alhaisen painon aiheuttamista terveysriskeistä. Länsimaissa ylipaino on lisääntynyt, mutta samalla myös toinen ääripää todennäköisesti median ja yleisten kauneusihanteiden takia. Alle 18,5 jäävä painoindeksi voi kuitenkin olla yhtä epäterveellistä kuin lihavuus. Matala BMI saattaa johtua ravinnonpuutteesta ja siten myös elintärkeitä ravintoaineita saadaan liian vähän. Tämä saattaa johtaa osteoporoosiin tai anemiaan. Lisäksi alipaino saattaa aiheuttaa lihaskatoa tai hiustenlähtöä. Korkea painoindeksi taas on merkki lihavuudesta, joka nostaa riskiä sairastua esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksiin ja diabetekseen sekä aiheuttaa korkeaa verenpainetta ja kolesterolin kertymistä.

Ihannepainossa pysyminen on yksi tehokkaimmista aseista sairauksia vastaan. Etenkin iän myötä paino alkaa hiljalleen nousta ja siksi sen tarkkailu on tärkeää. BMI ei kerro koko totuutta, mutta sen avulla painonpudotus, painonhallinta ja painon nosto on helpompi käsittää ja tavoitepaino voidaan asettaa ihmiselle hänen pituutensa mukaan. Miten ihannepaino sitten saavutetaan, se on aivan ihmisestä kiinni. Se voi tapahtua lisäämällä liikuntaa ja muuttamalla ruokavaliota oikeaan suuntaan. Yleensä laihdutus tuo muitakin positiivisia muutoksia ihmisen elämään, kuten energiatason nousu, unen laadun paraneminen ja yleiskunto sekä arjessa jaksaminen sujuvat silmin nähden paremmin.

Painoindeksilaskurin hyvät ja huonot puolet

Suurimmalle osalle ihmisistä painoindeksi on hyödyllinen tieto ja sen laskemista suositellaan terveydenhoidon ammattilaistenkin puolesta, mutta mittari on kerännyt myös kritiikkiä. Painoindeksin laskeminen ei nimittäin ota huomioon ihmisen ikää, sukupuolta, kehon rakennetta, lihasmassaa tai sitä, miten rasvakudos on jakautunut ihmisen kehossa. Vaikka mittari onkin yleisesti käytössä, se usein myös jakaa mielipiteet.

Painoindeksin puolesta

 • Helppo laskea ja ymmärtää
 • Suuntaa antava mittari ihmisen terveydestä
 • Painoindeksin avulla voidaan laskea suurien ryhmien keskiarvoja

 

Painoindeksiä vastaan

 • Ei kerro terveydentilasta yksityiskohtaisesti
 • Painoindeksi ei ota huomioon ihmisen muita ominaisuuksia
 • Sopii vain aikuisille

 

Lisää tietoa painoindeksistä löydät Wikipedian artikkelista.


Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna